Fietsvierdaagse Assen 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

Op 16 juli 2019 passeerden alle afstanden (30, 40 en 60 km) vanuit het vertrekpunt Assen het Arboretum. Ter hoogte van de prachtige locatie bij de pagode-vijver hebben we een infostand geplaatst. Door middel van infoborden, reeds 1 km van te voren en dan langs het gehele traject, wisten we de aandacht te trekken. We kregen onverwacht veel belangstelling. Het belangrijkste doel was om de naamsbekendheid te vergroten. Dat is zeker gelukt. Veel Assenaren verbaasden zich erover om zo’n mooi gebied in de nabijheid van hun stad aan te treffen en waren vast van plan hier nog eens terug te komen. Ook waren er enkele serieuze gegadigden voor het vrijwilligerswerk. … Lees verder

Bijdrage PBCF 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage van € 4500,– toegezegd voor de uitvoering van het project 2019. Dit project omvat het planten van ca. 500 bomen in plantvakken en ca. 15 solitaire bomen in het deelgebied (Noord-) Amerika. Na de uitvoering van de werkzaamheden zal een beschrijving van de belangrijkste soorten worden geplaatst op de website. In het voorjaar van 2019 is door de vrijwilligers van het arboretum een begin gemaakt met de plantwerkzaamheden. In het najaar zal het project worden afgerond. Het bestuur van het Arboretum is het Cultuurfonds zeer erkentelijk voor deze royale bijdrage.

Boom van de maand: Juli

geplaatst in: Nieuws | 0

De boom van de maand juli is de Linde (Tilia sp. (Fam. Malvaceae)) Er kunnen wel 30 soorten tot het geslacht Linde gerekend worden, maar onderscheid daartussen is lastig, omdat ze zo variabel zijn en onderling zo gemakkelijk kruisen. Dat hebben kwekers dan ook graag gedaan en zijn er veel variëteiten gekweekt. Zo tel ik van de Winterlinde of Kleinbladige Linde (Tilia cordata) in de Naamlijst van Houtige Gewassen (2016-2010) wel 40 namen van cultuur-varieteiten (cultivars). De aandacht voor de linde is begrijpelijk, want een oudere vrijstaande boom heeft een fraaie koepelvormige kroon. Die vorm zou Middeleeuwse bouwers tot de Gotische kathedrale kerkbogen hebben geïnspireerd. Minstens zo belangrijk is, dat … Lees verder

Actualisering & digitalisering kaarten Arboretum

geplaatst in: Nieuws | 0

Actualisering kaarten Arboretum De eerste bomen van het Arboretum zijn geplant in 2004. Vanaf het begin is het toen opgestelde beplantingsplan uitgangspunt geweest bij de plaatsing van nieuwe aanplant.  De kaarten op de website en op de infoborden in het terrein geven dit beplantingsplan weer. We zijn nu een 15-tal jaren verder. Veel van het oorspronkelijke plan is inmiddels ingevuld. Maar omdat we bijzondere (en botanische) soorten zoeken, waren niet alle soorten gemakkelijk verkrijgbaar. Ook is een en ander doodgegaan. Soms zijn we overgegaan op soorten die succesvol waren en hebben we daarvan meer geplant dan aangegeven. De bestaande situatie was dus niet meer geheel de weerslag van de aanwezige … Lees verder

Rondleiding Probus, afdeling Rolde

geplaatst in: Nieuws | 0

Er is een rondleiding gedaan voor de leden van stichting Probus Assen. Na een korte inleiding in het restaurant van de DGCC door dhr. Zwaving (penningmeester Arboretum Assen), volgde een rondleiding door het park. Met de 12 deelnemers werd voor het eerst de nieuw ontwikkelde app. uitgeprobeerd. © S.Bakker-Weenink.

Boom van de maand: Mei

geplaatst in: Nieuws | 0

De boom van de maand april is de gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) Wie kent hem niet, deze kleine boom met zijn helderrode vruchtschermen. Je vindt hem in bossen, houtwallen, singels, straten en tuinen, want er zijn veel tuinvarianten ontwikkeld zelfs met witte en roze vruchten. Het is een soort die zijn thuis heeft in de eiken-berkenbossen op zandige bodems (het Querceto-Betuletum, zie foto).  Zijn verspreidingsgebied strekt zich uit over vrijwel heel Europa tot in West-Azie; in Noord-Europa tot IJsland en Siberië. Onze gewone lijsterbes is één van de 80 soorten van het geslacht Sorbus en ze komen alleen voor op het Noordelijk Halfrond. In dat grote verspreidingsgebied bestaat er … Lees verder

Boom van de maand: April

geplaatst in: Nieuws | 0

De boom van de maand april is de Bosnische – of Italiaanse esdoorn (Acer opalus obtusatum) Het oorsprongsgebied van deze esdoorn ligt hoofdzakelijk in de Balkan, in landen zoals Bosnië, Kroatië en Hongarije, ook in Zuid Italië komt deze boom van origine voor, vandaar de twee Nederlandse namen Bosnische- of Italiaanse esdoorn. De Bosnische esdoorn behoort tot de grote esdoornfamilie (Aceraceae), deze bomenfamilie is met minstens 100 soorten bomen en struiken vertegenwoordigd op het noordelijk halfrond. Bij alle esdoorns zijn de bladeren tegenoverstaand en meestal handvormig generfd met 5 lobben of slippen, er zijn ook 3-lobbige of niet gelobde bladeren. Bij de bloemen ontbreken de kroonbladen. De vruchten(nootjes) zijn voorzien … Lees verder

Cleverdesk gekoppeld aan sensoren

geplaatst in: Nieuws | 0

Bij Idee101 zijn wij van nature innovatief bezig. Op dit moment werken wij aan een project met het Didi netwerk, gebaseerd op LoRa technieken. Wij vroegen in oktober 2018 in onze nieuwsbrief:“oplossing zoekt probleem”. Wij hebben nu een vochtigheidssensor gekoppeld aan Cleverdesk via het DiDi-ntwerk. In samenwerking met Oosterhof Holman, de Provincie Drenthe en het Arboretum. Wij houden het nog even spannend, maar binnenkort volgt het volledige verslag.