Projectomschrijving actualisering kaarten

Klik hier om de projectomschrijving te downloaden of lees hieronder verder.

Gezocht. 
Een student/groep studenten/ander die in het kader van een stage, een studieproject of anders het bestaande kaartmateriaal van het Arboretum-Assen wil actualiseren.

Achtergrond.
Het Arboretum Assen is een verzameling bijzondere bomen en struiken in een park- en boslandschap aan de westzijde van Assen.
In 1990 legt de gemeente Assen ten westen van de A28 een bos aan in het oude veenontginningslandschap rond het buurtschap Zeijerveen. In het bos worden eikenlanen aangelegd, die straalsgewijs samenkomen in de omgeving van het gebouw van de Drentse Golf en Countryclub.
In 1997 wordt het initiatief tot het ontwikkelen van een Arboretum genomen door Herman Westra van Holthe, oud notaris en bomenkenner. Een deel van het nog jonge bos wordt aangewezen als gebied waar het Arboretum zich kan ontwikkelen. De eikenlanen vormen de basis van het ontwerp van de landschapsarchitect Harry Berg. De vroeger aanwezige wijken en sloten worden omgevormd tot mooie vijverpartijen. Met de grond uit de gegraven waterpartijen worden heuvels gecreëerd. De bomen en struiken worden geordend naar hun herkomst uit de drie werelddelen: Azië, Noord-Amerika en Europa. Ze worden zowel in bosverband als solitair geplaatst. In 2004 wordt met de aanplant begonnen. Het zal nog jaren duren voordat alle bomen in het Arboretum zijn volgroeid. In de eindsituatie zullen er ongeveer 600 soorten bomen en struiken aanwezig zijn.

De opdracht.
De aanplant van het Arboretum Assen is dus vanaf 2004 begonnen. In 2006 is het beplantingsplan in kaart gebracht door Bureau Bakker-Weenink. De beplanting, zoals die toen in de planning stond is hierop vastgelegd. Met behulp van het digitale tekenprogramma “Vectorworks 2000” zijn de kaarten gemaakt. Het betreft 21 kaarten: 1 overzichtskaart van het totale arboretum met daarop de indeling van de drie werelddelen, 3 kaarten van de 3 werelddelen, met daarop de indeling naar regio’s en dan de 17 regiokaarten waarop solitairen en soorten in de vakken zijn benoemd. (Alle kaarten zijn te bekijken op de website, zie onder).Inmiddels zijn we 10 jaar verder.
De toen vervaardigde 21 kaarten moeten worden geactualiseerd omdat:

 1. De aanplant niet geheel is uitgevoerd volgens het beplantingsplan.
  Bepaalde soorten waren eenvoudig niet verkrijgbaar.
  Soms zijn die plaatsen nog niet opgevuld, soms zijn er alternatieve soorten geplant.
 2. Een deel van de aanplant niet is aangeslagen.
 3. De van de kaarten gemaakte infopanelen in het terrein binnenkort aan vervanging toe zijn.

Ook is er behoefte ontstaan aan een kaart, waarop de namen van de schenkers van solitaire bomen worden vastgelegd.
Wat hiervoor moet gebeuren:

 1. Een inventarisatie van de aanwezige beplanting in het veld.
  Daarbij zijn het bestaande beplantingsplan en de plantlijsten van geleverde beplanting belangrijke gegevens.
 2. Omzetting van Vectorworks 2000 naar Vectorworks 2013 of omzetting naar een ander programma. Bij voorkeur een gebruiksvriendelijk programma dat door anderen in een later fase nog kan worden bijgewerkt.
 3. Vastleggen van de huidige (en toekomstige) beplanting op de plankaarten.
 4. Een kaart met geschonken bomen.
 5. De kaarten moeten ook esthetische kwaliteit hebben, zodat deze voor de infoborden kunnen worden gebruikt.

Wie?
We zoeken hiervoor een of meerdere studenten of een vrijwilliger.
Het project lijkt ons een uitgelezen kans voor studenten om de botanische kennis te vergroten. Ervaring met veldwerk en digitale vastlegging van de gegevens wordt opgedaan.
Onder de betrokkenen bij het Arboretum-Assen en haar adviseurs is de nodige kennis aanwezig om de betrokkenen bij te staan. Over mogelijke kantoorfaciliteiten kan worden gesproken.

Voor meer info over het Arboretum-Assen: www.arboretum-assen.nl

Contactpersonen:
Ir. Simone Bakker-Weenink 0592-356379, 06-20610844
Ing. Harry Berg                      0592-353602, 06-15476178
Ir. Joop Kalb                           0592-613854, 06-53354632