informatie

Het ontwerp van het Arboretum

<a href="/kaarten/ontwerp-arboretum.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-767" src="http://arboretum-assen.nl/wp-content/uploads/2016/01/afdrukken-2-150x35.png" alt="afdrukken" width="125" height="30" /></a>

De opzet van het prachtige Arboretum in Assen is heel erg eenvoudig. We hebben er bewust voor gekozen om niet alle eiken en populieren bij elkaar te planten. In onze bijzondere bomentuin zijn alle bomen geordend naar herkomst uit de drie werelddelen van het Arboretum; Azië, Amerika en Europa. Een unieke opzet. Om u een voorbeeld te geven: De zomereik groeit in Europa en staat hierdoor logischer wijze in het Europese gedeelte. De moeraseik komt voor in Amerika en is dus te vinden in het Amerikaanse deel van het Arboretum.

Hiernaast staat een kaartje met het ontwerp van Harry Berg. U ziet duidelijk de verdeling in werelddelen, de lanen voor de wandelpaden en de waterpartijen.

Begin twintigste eeuw

Het Arboretum Assen ligt in een ontgonnen veenlandschap rond het buurtschap Zeijerveen. Het gebied werd in het begin van de twintigste eeuw ontgonnen door middel van kanalen en wijken (brede waterloop). Vanuit de Drentse Hoofdvaart werd de Asserwijk gegraven als hoofdwijk naar <a href="/kaarten/oude-kaart.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-767" src="http://arboretum-assen.nl/wp-content/uploads/2016/01/afdrukken-2-150x35.png" alt="afdrukken" width="125" height="30" /></a>Zeijerveen. Loodrecht op de Asserwijk zijn een aantal vertakkingen gegraven.

Hiernaast ziet u een topografische kaart van de situatie omstreeks 1925, met de locatie van het huidige Arboretum ten opzichte van de stad Assen.

Ontwerp in werelddelen

De  drie werelddelen Amerika, Europa en Azië zijn weer onderverdeeld in totaal 17 regio’s. De drie delen zijn onderling met elkaar verbonden en ontsloten door een systeem van graspaden. De totale lengte is zes kilometer. Met de grond uit de gegraven vijvers zijn heuvels gecreëerd. In de eindsituatie zullen er ongeveer 600 soorten bomen en struiken in het arboretum aanwezig zijn. Bomen zijn zowel in bosverband als solitair geplant.

<a href="/kaarten/wandelkaart.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-767" src="http://arboretum-assen.nl/wp-content/uploads/2016/01/afdrukken-2-150x35.png" alt="afdrukken" width="125" height="30" /></a>

WaterpartijenVijver

Het historische wijken- en slotenpatroon van Zeijerveen is bepalend geweest bij de richting van de waterpartijen. De vroeger aanwezige wijken en sloten zijn omgevormd tot mooie vijverpartijen, waardoor het arboretum duidelijke noord-zuid gerichte zichtlijnen heeft gekregen.

Lanen

In de jaren negentig werd door de gemeente Assen een bos aangelegd met eikenlanen, die straalsgewijs samenkomen ten zuiden van de parkeerplaats bij het gebouw van de golfclub. Deze lanen vormen de basis van het ontwerp voor het arboretum. Ze functioneren als hoofdontsluiting van het arboretum en verbinden de bomentuin met het aangrenzende golfterrein.

Pagodepad

Bezoeken en Parkeren

Openingstijden: Het hele jaar van zonsopgang tot en met zonsondergang

Entree: Gratis

Honden: Zijn van harte welkom

Parkeren: Dit kan langs de Pitteloseweg (entree zuid) of bij de golfbaan aan de Ten Oeverstraat (entree noord)

Drentse country & golfclub: Hier kan elke Arboretumbezoeker gebruik maken van de horeca, fietsenstalling, parkeerplaats en toilet (tegenover entree noord) - Bezoek website

Route: Voor een uitgebreide routebeschrijving, -planner en -kaart kijk op onze contactpagina.

<a href="/kaarten/plattegrond.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-767" src="http://arboretum-assen.nl/wp-content/uploads/2016/01/afdrukken-2-150x35.png" alt="afdrukken" width="125" height="30" /></a>

Bestuur

Voorzitter Michel Berends
Secretaris Henk Wiers, vooreerst 1 jaar, momenteel ook actief als vrijwilliger.
Henk Wiers volgt Frederiek Westra van Holthe op.
Frederiek was als secretaris intensief betrokken bij het Arboretum Assen.
Helaas heeft Frederiek om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van het bestuur.
Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet en haar bijzondere bijdragen aan het Arboretum.
Penningmeester Henk Zwaving
Algemeen lid Joop Kalb
Webmaster Wouter Drenthen
(geen bestuursfunctie)
Adviseur Peter Bennema
(geen bestuursfunctie)
Adviseur communicatie Ivo Baurichter
(geen bestuursfunctie)

Beleidsnota

Discussies over de toekomst van ons Arboretum hebben in 2014 het succesvolle project "Hart(d) voor Bomen" opgeleverd. Medio 2015 werden door de provincie Drenthe, de NAM en het Prins Bernhard Cultuurfonds, subsidies toegekend. "Hart(d) voor Bomen" bindt en verbindt het bestuur en de vrijwilligers aan het Arboretum Assen. In de beleidsnota staat onze visie op het heden en de toekomst van het Arboretum.

Lees hier de beleidsnota

Werkgroep Aanplant en Beheer

Landschapsarchitect Simone Bakker-Weenink
Landschapsarchitect Harry Berg
Groenbeheerder Jan Hut
Bosbouwer Joop Kalb
Notulist Tom van Doesum
Groenbeheerder
(DGCC)
André Turkstra - Fa. Vos Ruinerwold Golf BV.
Wijkconciërge gemeente Assen Gert Siepel

Beheerplan vijvers Arboretum Assen 2017-2022 (Wesley Baas)

Beheerplan Arboretum Assen 2019-2024