Themamorgen over het beheer van het Arboretum, en zwammen en bomen

geplaatst in: Nieuws | 0

Er waren ca. 25 deelnemers aan de themamorgen.

Ieder jaar organiseren we op een dinsdagmorgen in het najaar een ochtend waarop we ingaan op een thema dat te maken heeft met ons werk in het park. Het vorig jaar was de ochtend gewijd aan de doelstellingen van ons vrijwilligerswerk. Een van de punten die aan bod kwamen was de behoefte aan een concretere formulering van de beheersdoelstellingen en de daaruit vloeiende werkzaamheden. Dit aspect is verder door Simone Bakker uitgewerkt in een schema dat op deze ochtend is toegelicht en besproken. Klik hier om dat schema te zien.

In het tweede deel van de ochtend volgt een prachtige presentatie over Zwammen en Bomen door dhr. Joop Verburg, van de St. Natuurvrienden Zuidwolde. Het verhaal komt er op neer dat zwammen en bomen sterk van elkaar afhankelijk zijn in hun voortbestaan. Wij zien van de zwammen vooral de bloeiwijzen in de vorm van paddenstoelen, maar de ware zwam bestaat in de vorm van mycelium(draden) in de bodem. De prachtigste beelden van uiteenlopende groeivormen worden ons getoond: paddenstoelen op beukennootjes, op elzenproppen, op hondenpoep, paddenstoelen als hertengeweien of als golfballen. Het verhaal maakt diepe indruk en toont weer duidelijk hoe mooi de natuur in elkaar steekt en hoe belangrijk een gezonde bodem is. Hulde aan dhr. Verburg die het zo prachtig kan vertellen.