Actualisering & digitalisering kaarten Arboretum

geplaatst in: Nieuws | 0

Actualisering kaarten Arboretum

De eerste bomen van het Arboretum zijn geplant in 2004. Vanaf het begin is het toen opgestelde beplantingsplan uitgangspunt geweest bij de plaatsing van nieuwe aanplant.  De kaarten op de website en op de infoborden in het terrein geven dit beplantingsplan weer.

We zijn nu een 15-tal jaren verder. Veel van het oorspronkelijke plan is inmiddels ingevuld. Maar omdat we bijzondere (en botanische) soorten zoeken, waren niet alle soorten gemakkelijk verkrijgbaar. Ook is een en ander doodgegaan. Soms zijn we overgegaan op soorten die succesvol waren en hebben we daarvan meer geplant dan aangegeven. De bestaande situatie was dus niet meer geheel de weerslag van de aanwezige kaarten en moest worden geactualiseerd.

Gedurende het zomerseizoen van 2018 hebben we Amerika opnieuw geïnventariseerd. Op grond van deze inventarisatie is er een lijst opgesteld van aan te schaffen beplantingen. Bert Tijdens en Jaap de Jong hebben uitgezocht wat van deze lijst leverbaar is. Daarvan is al een deel aangeplant en staat een deel in de wachtlijst voor de seizoenen 2019-2020.

Het ligt in de bedoeling om in het seizoen van 2019 met de inventarisatie door te gaan.  Wij zullen ons dan eerst richten op Azië.

 

Digitalisering kaarten

Een moeilijk punt blijft hoe de actuele situatie in beeld zal moeten worden gebracht in een programma dat gemakkelijk toegankelijk is. Gekozen is voor het GIS (Geografisch Informatie Systeem), dat vooral door gemeenten wordt gebruikt. In het seizoen van 2017 heeft Marjolein Klaver, als stagiaire bij de Gemeente Assen hiertoe een aanzet gegeven. In de periode van een half jaar heeft zij de beplanting geïnventariseerd en in GIS-kaarten weergegeven. Lutein Rademakers heeft op zich genomen om hiermee verder te gaan en datgene wat naderhand is geïnventariseerd in GIS te verwerken.