Bijdrage PBCF 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage van € 4500,– toegezegd voor de uitvoering van het project 2019.

Dit project omvat het planten van ca. 500 bomen in plantvakken en ca. 15 solitaire bomen in het deelgebied (Noord-) Amerika. Na de uitvoering van de werkzaamheden zal een beschrijving van de belangrijkste soorten worden geplaatst op de website.

In het voorjaar van 2019 is door de vrijwilligers van het arboretum een begin gemaakt met de plantwerkzaamheden. In het najaar zal het project worden afgerond.

Het bestuur van het Arboretum is het Cultuurfonds zeer erkentelijk voor deze royale bijdrage.