De visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NBVT) bezocht het Arboretum Assen op 8 februari 2018

geplaatst in: Nieuws | 0

Doel van de visitatie en procedure.

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie en telt 25 tuinen verspreid over heel Nederland. Samen zien zij het als hun missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Om deze missie te realiseren committeren de leden zich aan NVBT-criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs.

Ons Arboretum Assen heeft medio 2017 het lidmaatschap van deze Vereniging aangevraagd en een aantal documenten overlegd.

De Visitatiecommissie van de NBVT bezoekt kandidaat-leden en hun terrein en beoordeelt of het lidmaatschap kan worden toegekend. Deze commissie maakt een ontwerpadvies, laat de kandidaat erop reageren en brengt advies uit aan het NBVT-bestuur. In een Algemene Ledenvergadering wordt dan besloten als volgt:

  • het aangevraagde terrein beantwoordt niet aan de criteria en het lidmaatschap wordt niet verleend
  • het aangevraagde terrein krijgt enkele aanbevelingen ten uitvoer voorgelegd. Als daaraan binnen 3 jaar aan wordt voldaan wordt alsnog lidmaatschap verleend.
  • het aangevraagde terrein voldoet aan de criteria en het lidmaatschap wordt terstond verleend.

 

Belang van en criteria voor lidmaatschap.

Voor ons Arboretum is grotere naamsbekendheid van belang en levert lidmaatschap goede mogelijkheden voor uitwisseling van veel kennis en ervaring.

Voor de Vereniging Botanische Tuinen betekent ons lidmaatschap een interessante aanvulling met een arboretum, dat uniek is vanwege omvang (20ha) en geografische indeling in 3 werelddelen, al vanaf de aanleg. Daarbij is het landschappelijk fraai vormgegeven

De 4 visiteurs liepen vervolgens langs de lange lijst criteria om af te vinken of wij daar al/niet aan voldoen.

  • Huishoudelijke zaken als rechtspersoon en wil tot samenwerking met andere leden.
  • Collectie: is er een op naam gestelde plantencollectie aanwezig, is de doelstelling van de collectie vastgelegd, is de collectie gedocumenteerd.
  • Er werd grote nadruk gelegd op het hebben van goede accessie-registratie, met  daarin: (wilde) herkomst, datum van binnenkomst, determinatie en locatiebepaling. Elke aanwezige boom/struik behoort van registratie en locatie te zijn voorzien. Is er kennis om de collectie te verzorgen en determineren? Daarvoor wordt door ons regelmatig de Nederlandse Dendrologische Vereniging uitgenodigd voor determinatie.
  • Activiteiten: kan het publiek de collectie bekijken, zijn er educatieve programma’s, wordt er soortbescherming gepleegd en wordt de collectie gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Aan dit laatste punt zijn we nog niet toegekomen, aan de andere punten wel: de Arboretum-app met Beleefpad springt er positief uit. En, anders dan alle andere tuinen, is ons Arboretum vrij toegankelijk voor publiek!

 

Terreinbezoek, 1,5 uur

Visiteurs en bestuursleden volgden de route van het Beleefpad met de App in werking. Groot enthousiasme voor de Sequoiadendrons (Mammoetbomen). Daarna dwars door 09, over de golfbaan naar de Japanse keizereiken en de pagode. Daar kwam de conclusie, dat de schaal in dit Arboretum zodanig groot is, dat je niet van de beheerder mag verwachten, dat alle bomen en struiken een individueel naamplaatje en locatiebepaling met accessie-registratie krijgen.

Nu het advies afwachten.

Het was een plezierige en informele visite.

© Norg, 22 februari 2018, Joop Kalb