Donateursdag 3 oktober 2015

geplaatst in: Nieuws | 0

Dankzij subsidie van de provincie Drenthe uit het programma Dorpsinitiatieven/Vitaal Platteland krijgt het Asser Arboretum een flinke opkikker om het gebied verder te ontwikkelen. Vooral de educatieve mogelijkheden van dit bomenpark worden uitgewerkt.
Op de jaarlijkse donateursdag – 3 oktober a.s.- zal de voorzitter van het arboretum de plannen toelichten, die in het project “Hart(d) voor Bomen” nu gerealiseerd kunnen gaan worden.

Wat een arboretum allemaal in zijn hart en geest teweeg heeft gebracht zal vervolgens door de filosoof Dr. Th.C. Oudemans worden besproken. De heer Oudemans zelf bezit een arboretum in Wedde, landgoed Tennax.

Na deze geestelijke inspanningen gaan de aanwezigen het arboretum Assen in om deel te nemen aan een zintuiglijke wandeling. Niet alleen kijken dus, maar ook voelen en ruiken.
Ook wordt de recent aangeschafte trekker met klepelmaaier getoond, waarmee concurrerende vegetatie effectief kan worden beteugeld.

Daarmee één van de doelstellingen van het bestuur bereikend : met hart, hoofd en handen het bomenpark beleven.