Verslag Donateursdag 2019, Arboretum Assen (16 november)

geplaatst in: Nieuws | 0

De voorzitter, Michel Berends, verwelkomde de 45 aanwezigen op de jaarlijkse donateursdag en memoreerde enkele zaken uit het achterliggende jaar.
– Er zijn dit jaar ca 500 bomen en struiken geplant.
– De website wordt goed bezocht en kreeg een waardering van 4,8 op een schaal van 5.
– De ,arboretum bomenapp is inmiddels 1000 keer gedownload
– Michel bedankte alle vrijwilligers en donateurs voor hun steun en bijdragen.
Er zijn ook plannen voor het komende jaar: ons Arboretum bestaat dan 20 jaar!
Streven is om in het werelddeel Amerika een ‘landmark’ te realiseren in de gedaante van een zeearend. (Europa heeft een uitkijktoren en Azië een pagode).

Vervolgens introduceerde Joop Kalb de 2 personen die deze ochtend belangrijke rollen gaan vervullen:
Jori Wolf: Landschapshistorica bij Staatsbosbeheer, gaat ons vertellen over het streven van de rijksoverheid om de Nederlandse Nationale Parken een bredere invulling te geven.
Joop Verburg, die namens het Prins Bernard Cultuur Fonds afdeling Drenthe een boom in ontvangst gaat nemen, als dank geschonken door het Arboretum bestuur.

De 21 Nationale parken in Nederland zijn karakteristiek voor het landschap in Nederland. Het is de bedoeling om ze een kwaliteitsimpuls te geven en er Rembrandts, iconen van de Nederlandse natuur van te maken. Basis was de Nationale Parken Deal (2016), dat met veel partners werd gesloten. Ter uitvoering is een Bureau Nationale Parken opgericht door het ministerie van Economische zaken (nu weer Min. LNV). Dat bureau en het secretariaat zijn bij Staatsbosbeheer ondergebracht; Jori Wolf werkt daar als projectleider.
Zij schetste het ontstaan van al die parken, ook in internationaal verband
In Amerika startte men in 1872 het eerst met het inrichten van Nationale Parken, voorbeeld (Yellowstone National Park). In 1909 was Zweden in Europa de eerste met dit soort parken. In Nederland werd in 1930 de Hoge Veluwe als Nationaal Park ingericht. Inmiddels zijn er 20 Nationale Parken in Nederland, waarvan drie in Drenthe (– Drentse Aa, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Nieuwkomer is de Oostvaardersplassen. Ons kleinste park is de Groote Peel en het grootste de Oosterschelde.
Jori Wolf benadrukte, dat al onze parken veel breder moeten worden gezien en beheerd om ze te kunnen laten bijdragen aan de economische vitaliteit van het land. Daarmee worden ze erg interessant voor het (internationale) toerisme.
Als voorbeeld zoomt ze in op de Drentsche Aa: meanderende beek (weer), 3 landschaps-onderdelen zijn duidelijk zichtbaar: beekdalen /velden met begrazing/ essen en dorpen.
Elk park heeft zijn eigen verhalen en landschappen en die kwaliteiten ervan gaan veel duidelijker gepresenteerd worden.
Het was een beeldend en boeiend betoog, met fraaie dia’s ondersteund. De aanwezigen luisterden geboeid. Knap verhaal en veel dank aan Jori.

Daarna togen de deelnemers naar buiten om mee te maken dat er een boom werd geplant als dank voor de bijdragen die door het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn verstrekt aan het arboretum. Joop Verburg, namens het Prins Bernard Cultuur Fonds, doet dat met verve. Hij dankt het Arboretum voor deze bijzondere gelegenheid en legt kort het nut van het Prins Bernard Cultuur Fonds uit. Hij benadrukt tevens het grote nut van het Arboretum en het uitzonderlijke van dit gebied.

We zien terug op een geslaagde bijeenkomst!

Joop Kalb/Henk Wiers, namens het bestuur, november 2019.