Bezoek van Burgemeester en Wethouders van Assen aan Arboretum

geplaatst in: Nieuws | 0

Het Arboretum is op 1 maart j.l. vereerd met een bezoek door het voltallige College van Burgemeester en Wethouders (op één na) van Assen.
Dit was georganiseerd in het kader van een serie bezoeken door B&W aan de omliggende dorpen van de gemeente. Dit ter bevordering van het contact tussen bewoners en het gemeentebestuur. Een inloop van omwonenden zat aanvankelijk in de planning maar uiteindelijk kwam het neer op een ontmoeting tussen een vertegenwoordiging van het Arboretum en B&W (en 2 gemeentelijke ambtenaren). Na een korte samenkomst in het gebouw van de Drentse Golf en Country Club volgde een wandeling door het park, langs “De Boom van Out” (door het Arboretum aangeboden aan de toen recent aangetreden burgemeester) en enkele attracties zoals de uitkijktoren en de pagode.

Tijdens de wandeling was er voldoende ruimte om de bestuurders in te lichten over onze organisatie.
Dat we bestaan uit een 30-tal zeer enthousiaste vrijwilligers, dat er naast het aanwezige bestuur ook een grote groep mensen is die het terrein beheert. Dat we binnenkort een belangrijke sponsor gaan missen, de WMD, die ons vanaf de inrichting in 2006 tot dit jaar heeft ondersteund bij het onderhoud van de graspaden. Dat we leven met de onzekere status van een vrijwilligersorganisatie ten aanzien van de continuïteit en beschikbare ruimte. Dat we op 23 april aanstaande onze donateurdag houden die tevens een (door Corona) enigszins verlaat 20-jarig jubileum is. Al met al een geslaagde middag. We hebben het gevoel dat we ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om Het Arboretum Assen wat meer onder de aandacht te brengen bij de Gemeente en haar bestuurders; wellicht na de verkiezingen nog maar een keer???

© Simone Bakker, 7 maart 2022.